Kledingbank Ommen

Steeds meer mensen in Nederland, dus ook in de gemeente Ommen verkeren in financiële moeilijkheden. Ze kunnen moeilijk rondkomen en hierdoor zichzelf niet meer van essentiële kleding en/of schoeisel voorzien. Mede hierom is de Stichting Kledingbank Ommen opgericht. 

 


Openingstijden

Voor de inzameling van kleding zijn we geopend tijdens de oneven weken.

Met onze cliënten werken we op afspraak. 

Dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 16.00 uur
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur (eens per 6 weken)
20 januari