Wie zijn wij?

 

Stichting Kledingbank Ommen

Steeds meer mensen in Nederland, dus ook in de gemeente Ommen verkeren in financiële moeilijkheden. Ze kunnen moeilijk rondkomen en hierdoor zichzelf niet meer van essentiële kleding en/of schoeisel voorzien. Mede hierom is de Stichting Kledingbank Ommen opgericht.

Wij willen in het kader van participatie een bijdrage leveren aan de armoede bestrijding in Ommen. Wij geven herbruikbare of nieuwe kleding en schoeisel aan mensen die het hard nodig hebben en het zelf niet (tijdelijk) meer kunnen betalen.

Door het hergebruiken van kleding en/of schoeisel verminderd de afvalberg en dragen wij op deze manier ons steentje bij in het kader van duurzaamheid.

Door inzet van vrijwilligers zijn wij tevens een verbindende organisatie in de gemeente Ommen. Kledingbank Ommen is een initiatief zonder religieuze of politieke doelstelling. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers, er zijn dus geen betaalde krachten in onze organisatie werkzaam.


Beleidsplan (in het kort) 

  • Organiseren van inname en uitgifte volgens de doelstelling 
  • De Kledingbank onder de aandacht brengen van de doelgroep en donateurs en sponsors. 
  • Fondsen werven om de locatie, inventaris en andere benodigde zaken te bekostigen.   


Bestuurssamenstelling

Voorzitter                  : Margaret Otten
Secretaris                  : Demi Wolters
Penningmeester       : Irma van der Boon

 

Beloningsbeleid

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.