Geschiedenis

Al enige jaren ontvangen we signalen dat er behoefte is aan een lokale vestiging van een kledingbank in Ommen. Eind 2019 bereikten deze signalen ook initiatiefneemster mw. M. Otten. Daarop is in eerste instantie informatie ingewonnen bij het bestuur van de kledingbank te Hardenberg, waar cliënten van de voedselbank momenteel op afspraak kleding kunnen uitzoeken. Het verbaasde het bestuur en medewerkers in Hardenberg ook dat er in Ommen geen vestiging was opgezet. De kledingbank in Hardenberg bestaat al zo'n vijftien jaar.

Haalbaarheidsonderzoek

Naar aanleiding van dit gesprek hebben we contact gezocht met het bestuur van Voedselbank Hardenberg-Ommen. Begin 2020 volgde een eerste informatief gesprek met de wethouder. In grote lijnen hebben we toen uitgelegd en toegelicht wat de plannen waren. Naar aanleiding van dit gesprek ontstond het idee om een eerste haalbaarheidsonderzoek te doen. Eind januari 2020 is dit haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten van de voedselbank. In eerste instantie ontvingen we 30 reacties, wat neerkwam op 62 personen. Eind 2020 was de groep gegroeid naar 96 personen en we verwachten dat het aantal zorgvragers zal toenemen na de Corona-periode.


Pop-up store

Na de eerste Corona-perikelen hebben we in medio 2020 contact opgenomen met de 4D Makelaar. Onder haar begeleiding vond er een tweede gesprek plaats tussen de initiatiefnemers en de wethouder. Omdat het ontwikkelen van plannen tijd vergt, besloten we om alvast enige bekendheid te krijgen. Zo hebben we in december 2020 het plan opgevat om een last-minute 'Kerst pop-up-store' te organiseren. MFC Carrousel werkte mee en stelde een leegstaande ruimte beschikbaar voor een week. Uitnodigingen voor een afspraak werden via de voedselpakketten verspreid. Hierop kregen we verrassend veel respons. Helaas werd de geplande week getroffen door de Lock-down, waardoor het initiatief werd stilgelegd. Als dat niet was gebeurd, hadden we als kledingbank Ommen al meerdere gezinnen/personen van kleding en schoeisel kunnen voorzien. Ondanks de omstandigheden hebben we uiteindelijk toch nog 35 personen in twee dagen ruim van kleding kunnen voorzien. En wat hebben we veel positieve en soms zelfs emotionele reacties ontvangen.


Voedselbank

Gezien de situatie van de cliënten van de voedselbank, onze eerste doelgroep, is het belangrijk dat zij in de eigen gemeenschap toegang hebben tot een kledingbank, vooral vanwege werk en vervoer. Door onze eigen maatschappelijke betrokkenheid hebben we al meerdere signalen gekregen dat de behoefte zeer groot is. Dit blijkt ook uit ontvangen e-mails met verzoeken van privépersonen en maatschappelijke organisaties, zoals Vluchtelingenwerk.


Stichting Kledingbank Ommen

Medio februari 2021 is het initiatief bestuurlijk vastgelegd bij de notaris en is de Stichting Kledingbank Ommen officieel.