Sponsoren

Als team van de Kledingbank willen we graag onze waardering uitspreken aan alle sponsoren die ons werk ondersteunen. Jullie bijdragen hebben het mogelijk gemaakt om een positieve impact te hebben op het leven van mensen die het financieel zwaar hebben. Dankzij jullie steun hebben we de mogelijkheid gehad om kleding en andere essentiële items te verstrekken aan degenen die het het hardst nodig hebben.

Donaties

Ondanks de waardevolle steun die we hebben ontvangen, zijn we altijd op zoek naar nieuwe sponsoren en donaties om ons werk voort te zetten en uit te breiden. Met jullie hulp kunnen we nog meer mensen in nood bereiken en hen voorzien van de benodigde kleding en andere essentiële artikelen.


Een donatie kan overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL03 RABO 0372 6503 33 t.n.v`. Kledingbank Ommen of via QR code.

Wil je ons sponsoren door een gift of materiele hulp neem dan vrijblijvend contact op.

 

Wij bedanken onze sponsoren: