Visie & Missie

Visie

Het hoofddoel van de Kledingbank Ommen is hulp en ondersteuning bieden aan mensen binnen de gemeente Ommen die zich geen (nieuwe) kleding kunnen veroorloven en hen toegang te geven tot gratis kleding.

Daarnaast hebben we een aantallen subdoelen:

  • Solidariteit en medeleven: het bevorderen van solidariteit binnen de samenleving van de gemeente Ommen door kleding te delen met mensen die het nodig hebben. Hierbij staat compassie en medeleven centraal
  • Reductie van verspilling: het verminderen van verspilling door gebruikte, maar nog bruikbare kleding een tweede leven te geven. Hierdoor wordt de impact op het milieu verminderd.
  • Samenwerking: het samenwerken met andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en vrijwilligers om de impact te vergroten en bredere ondersteuning te bieden aan mensen in nood.

Missie

Onze missie is om hulp en ondersteuning te bieden aan individuen en gezinnen in nood door hen gratis toegang te geven tot kwalitatieve kleding. We streven ernaar om bij te dragen aan het vergroten van zelfvertrouwen, waardigheid en kansen voor mensen die zich geen nieuwe kleding kunnen veroorloven. We doen dit met respect voor het milieu door gebruikte kleding een tweede leven te geven en verspilling te verminderen.

Onze missie is om een positieve impact te hebben op de levens van de mensen die we bedienen en om een hechte gemeenschap van steun en solidariteit te bevorderen.